Badania żywności mrożonej wykonywane przez nasze laboratorium

ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych – metoda klasyczna

liczba drożdży i pleśni – metoda klasyczna

liczba Escherichia coli – metoda klasyczna

liczba bakterii z grupy coli – metoda klasyczna

liczba Enterobacteriaceae – metoda klasyczna

liczba gronkowców koagulazo-dodatnich – metoda klasyczna

obecność Salmonella spp. – metoda klasyczna

obecność Listeria monocytogenses – metoda klasyczna

liczba Listeria monocytogenes – metoda klasyczna

Badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia  Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5.12.2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta: 22 379 20 25  lub biuro@ekolabos.pl