badanie przechowalnicze żywności

Badanie przechowalnicze żywności wykonuje się w celu wyznaczenia bądź potwierdzenia deklarowanego przez Producenta terminu ważnego produktu. W zależności od rodzaju produktu badanie można wykonać w trybie normalnym lub przyśpieszonym.

Badanie przechowalnicze żywności

Badanie w trybie normalnym polega na sprawdzeniu jakości mikrobiologicznej danego produktu w dniu przyjęcia go do laboratorium a następnie potwierdzenia tej jakości po okresie przechowywania. Zakres badań po przechowywaniu jest taki sam jak na początku. W trakcie badania produkt przechowywany jest w warunkach deklarowanych przez Producenta tj. takich samych jak potem w punktach sprzedaży. Warunki te najczęściej:

– temperatura pokojowa odpowiadająca przechowywaniu na półce sklepowej

– warunki chłodnicze odpowiadające lodówkom sklepowym

– warunki mroźnicze odpowiadające zamrażarkom

Czas przechowywania produktu przed badaniem finalnym odpowiada dokładnie długości czasu przydatności produktu. Produktu o terminie przydatności trzech miesięcy będzie zatem przechowywany po badaniu wstępnym przez 3 miesiące a następnie poddany badaniom finalnym.

Badanie przyśpieszone polega na symulacji warunków przyśpieszonego starzenia produktu. Efekt ten osiąga się głównie przez stosowanie podwyższonej temperatury przechowywania. Badanie takie przeprowadza się w specjalnych komorach klimatycznych. Czas przechowywania w takich warunkach jest około trzykrotnie krótszy niż w badaniu tradycyjnym. Ten sposób badania ma jednak swoje ograniczenia. Stosuje się go w zasadzie tylko do produktów, których docelowym miejscem eksponowania jest półka sklepowa. Nie ma możliwości zastosować skróconego terminu przechowywania dla produktów, które są eksponowane w lodówkach lub zamrażarkach.

Ogólnopolska infolinia        +48 71 738 20 25