badanie wyrobu gotowego

Badanie wyrobu gotowego to termin znany wszystkim restauratorom oraz placówkom oświatowym posiadającym swoją kuchnię. Pod tym dość tajemniczym pojęciem kryję się zwyczajnie badanie żywności wytwarzanej przez te placówki. Badanie takie wykonuje się na potrzeby wewnętrznej kontroli jakości unormowanej przez HACCP. Docelowym odbiorcą badań jest Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawująca nadzór nad jakością żywności sprzedawaną w naszym Kraju.

Badanie wyrobu gotowego

Zakres badania wyrobu gotowego zależy od rodzaju produktu. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 1441 każdy produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia (bez gotowania, smażenia lub innej obróbki) musi być badany na obecność bakterii Listeria monocytogenes.

Ogólnopolska infolinia        +48 71 738 20 25